0900 - 25 25 255

Telefonisch 7 dagen p/w bereikbaar (€ 0,45 p/m):
ma t/m vr: 9.00 uur tot 21.00 uur, za en zo: 10.00 uur tot 20.00 uur


privacy statement

Koninklijk Theater Carré (hierna: “Carré”) respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en haar klanten en zorgt dat de persoonlijke informatie die wij ontvangen, vertrouwelijk wordt behandeld. In dit Privacy Statement beschrijven wij welke persoonsgegevens wij van u verwerken, hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten in dat kader aan u toekomen.

Soort persoonsgegevens
Om u zo goed mogelijk van dienst te zijn, is het noodzakelijk dat wij uw persoonsgegevens verwerken. Persoonsgegevens die worden verzameld, worden door ons verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving. Het betreft de volgende gegevens die wij van u kunnen verwerken: NAW-gegevens, geboortedatum- en plaats, telefoonnummer, emailadres en IP-adres.

Doel van de gegevensverwerking
Carré verzamelt persoonsgegevens van personen die bij Carré kaarten kopen, reserveringen plaatsen of anderszins diensten of producten van Carré afnemen, van bezoekers van de Carré website en van leden van de Carré nieuwsbrief (hierna gezamenlijk: "Klant(en)") voor de volgende doeleinden:

  • het uitvoeren en/of verwerking van transacties die via de website verlopen;
  • om Klanten de door hen gekochte kaarten en eventuele andere producten te kunnen toesturen en om hen nader te kunnen (laten) informeren met betrekking tot het evenement waarvoor de Klant kaarten heeft gekocht of gereserveerd (bijvoorbeeld om wijzigingen met betrekking tot het evenement door te geven);
  • voor direct marketing activiteiten van Carré, in het bijzonder om Klanten te kunnen informeren over Carré, de evenementen waarvoor zij kaarten verkoopt en haar (andere) producten en diensten, en om deze informatie op de Klant af te stemmen;
  • om de nieuwsbrief van Carré toe te kunnen sturen aan Klanten die zich daarvoor hebben aangemeld;
  • om de gegevens te verstrekken aan de organisator of artiest van het evenement of de evenementen waarvoor de Klant bij Carré kaarten heeft gekocht of reserveringen heeft geplaatst zodat de organisator de Klant kan benaderen voor direct marketing doeleinden van de organisator;
  • voor statistische, analyse- en onderzoeksdoeleinden (waaronder klanttevredenheidsonderzoek);
  • om uitvoering te kunnen geven aan eventueel op Carré van toepassing zijnde wettelijke verplichtingen.

 

De nieuwsbrief van Carré en direct marketing
Onder meer bij het kopen van kaarten of reservering via de website wordt via een "opt-in" de mogelijkheid geboden om via e-mail de nieuwsbrief van Carré te ontvangen met informatie over de evenementen waarvoor Carré kaarten verkoopt of informatie over de (andere) producten en diensten van Carré. Indien er voor is gekozen geen gebruik te maken van deze "opt-in" mogelijkheid, zal Carré enkel e-mails toezenden die betrekking hebben op het evenement waarvoor kaarten zijn gekocht (zoals wijziging van aanvangstijd of locatie, afgelasting etc.).

Afmelden nieuwsbrief en direct marketing
Op de website www.carre.nl is een pagina 'afmelden nieuwsbrief' opgenomen. Onder iedere e-mail van Carré is daarnaast een afmeldlink opgenomen zodat niet langer direct marketing e-mails worden verzonden aan het opgegeven e-mailadres. Afmelden voor direct marketing kan daarnaast via een brief of e-mail aan onze Klantenservice. Het afmelden is kosteloos en de afmelding wordt zo snel mogelijk verwerkt.

Bewaren gegevens
Carré bewaart gegevens niet langer dan voor de verwerkingsdoeleinden noodzakelijk is. Indien een Klant gedurende drie jaar geen kaart bij Carré heeft gekocht of anderszins een product of dienst van Carré is afgenomen, wordt de ontvangen informatie verwijderd uit onze systemen. Gegevens van Klanten die hebben aangegeven direct marketing via e-mail van Carré te willen ontvangen worden bewaard tot na het moment dat zij zich eventueel afmelden. De gegevens worden daarna uitsluitend nog gebruikt voor statistische doeleinden.

Beveiliging en derden
Carré (en haar leveranciers) hebben technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen getroffen om de gegevens waarover zij beschikt te beschermen tegen verlies, vernietiging of een andere vorm van onrechtmatige verwerking. Zo worden de ontvangen persoonsgegevens bijvoorbeeld opgeslagen op beveiligde servers. Voor uw gemak zijn op de website www.carre.nl hyperlinks opgenomen naar websites van derden. Graag maken wij u er op attent dat indien u deze websites bezoekt, het privacyreglement van deze derde partijen, en niet dat van Carré, van toepassing is op de activiteiten die op u deze websites verricht en de informatie die u daar openbaar maakt.

Wijzigingen
We kunnen dit Privacy Statement van tijd tot tijd wijzigen en zullen op onze website dan een update plaatsen.

Contact Klantenservice

Neem gerust contact met ons op indien u vragen heeft over ons privacy beleid. U heeft daarnaast het recht Carré te verzoeken om inzage te geven in uw persoonsgegevens, deze te laten aanvullen, corrigeren of verwijderen. Hiervoor kunt u contact opnemen met ons via het e-mailadres info@carre.nl of schriftelijk via onderstaand adres o.v.v. “verzoek omtrent persoonsgegevens”:

Koninklijk Theater Carré

t.a.v. Klantenservice

Postbus 20202

1000 HE Amsterdam

Contactformulier
Vul a.u.b. uw naam in.
Vul a.u.b. uw straatnaam in.
Vul a.u.b. uw huisnummer in.
Vul a.u.b. een geldige postcode in.
Vul a.u.b. uw woonplaats in.
Vul a.u.b. uw telefoonnummer in.
Vul a.u.b. een geldig e-mailadres in.
Vul a.u.b. een geldige afdeling in.
Vul a.u.b. uw operkingen in.
Vul a.u.b. niet in.


Binnenkort in Carré


Carré nieuwsbrief


Vul a.u.b. uw voornaam in.
Vul a.u.b. geldige tussenvoegsels in.
Vul a.u.b. niet in.
Vul a.u.b. uw achternaam in.
Vul a.u.b. een geldig e-mailadres in.

Inloggen
Vul a.u.b. een geldig e-mailadres in.
Minimaal 8 tekens en minimaal 1 hoofdletter en 1 kleine letter.
×